Câu hỏi MBTI

Myers Briggs - Câu hỏi Form M
Giới tính

Phần 1
Chọn câu trả lời mô tả đúng nhất cách bạn cảm thấy hoặc hành động.

1. Khi bạn đi đâu đó trong ngày, bạn muốn
2. Bạn tự xem mình là
3. Nếu bạn là một giáo viên, bạn muốn dạy
4. Bạn thường là
5. Bạn thường hòa hợp tốt hơn với
6. Bạn thường
7. Bạn thích làm nhiều việc
8. Bạn là người
9. Việc tuân theo một lịch trình
10. Khi bạn có một công việc đặc biệt, bạn thích
11. Trong hầu hết các trường hợp, bạn thích
12. Phần lớn mọi người nghĩ rằng bạn là
13. Bạn muốn được xem là
14. Trong một nhóm lớn, bạn thường
15. Bạn muốn có một người bạn
16. Bạn có xu hướng
17. Bạn thích
18. Bạn có xu hướng dành nhiều thời gian
19. Bạn cảm thấy khi ở gần nhiều người
20. Bạn thích
21. Trong việc lên kế hoạch cho một chuyến đi, bạn muốn
22. Tại các bữa tiệc, bạn
23. Bạn thường
24. Bạn bị hấp dẫn hơn đối với
25. Trong công việc hàng ngày, bạn
26. Bạn nghĩ rằng người khác nói chung

Phần 2
Which word in each pair appeals to you more? Think about what the words mean, not about how they look or how they sound.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Phần 3
Chọn câu trả lời mô tả đúng nhất cách bạn cảm thấy hoặc hành động.

59. Khi bạn bắt đầu một dự án lớn cần hoàn thành trong một tuần, bạn có
60. Trong các tình huống xã hội, bạn thường
61. Khi làm việc gì đó mà nhiều người khác cũng làm, bạn ưu tiên
62. Những người mới gặp bạn có thể biết điều gì bạn quan tâm
63. Bạn thường ưa thích các khóa học
64. Lời khen nào có giá trị hơn
65. Việc tuân theo một lịch trình
66. Khi bạn ở cùng một nhóm người, bạn thường muốn
67. Tại các bữa tiệc, bạn thường
68. Việc lập danh sách những gì bạn nên làm vào cuối tuần
69. Lời khen nào có giá trị hơn
70. Bạn thường thích
71. Nhìn chung, khi làm việc trên một nhiệm vụ lớn, bạn có xu hướng
72. Bạn có thể duy trì một cuộc trò chuyện dài vô tận
73. Bạn thích
74. Khi đọc để thư giãn, bạn thích
75. Bạn muốn làm việc dưới một người cấp trên (hoặc giáo viên)
76. Bạn thường làm việc
77. Bạn có thể
78. Trong việc ra quyết định, điều quan trọng với bạn hơn là

Phần 4
Which word in each pair appeals to you more? Think about what the words mean, not about how they look or how they sound.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Connect with us

Subscribe to our newsletter to receive the latest news and updates on Avantage.

[contact-form-7 id="2679"]
https://khamphabanthan.com/wp-content/uploads/2020/04/favicon.png
https://khamphabanthan.com/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png

Connect with us

Subscribe to our newsletter to receive the latest news and updates on Avantage.

[contact-form-7 id="2679"]

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.